Çocuk GelişimiSağlık

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Neden Tedavi Edilmeli?

Dikkat Eksiliği Nedir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) , dikkat süresi kısalığı/dağınıklığı, kaotik hareketlilik ve fevrilikle seyreden, belirtileri büyük oranda hayat boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur(APA 2013).

Tanı alan kişilerde %50 oranında belirtilerin erişkinliğe dek sürdüğü tespit edilmiştir. 14 yaş sonrasında hiperaktivite ve dürtüsellik azalma gösterebilirse de olguların büyük çoğunluğunda dikkat işlevinde bozulmalar sürmektedir.

DEHB tanısı alan kişilerin %50’ye yakınında ek psikiyatrik hastalıklar eşlik etmektedir. Bunların bir kısmı hastalığın getirmiş olduğu özelliklerden dolayı sosyal normlara uyum sağlayamama, “tembel, yaramaz, geveze,dağınık” gibi etiketlerle kişilerin nitelenmesi ve bunun sonucu özsaygıda azalma, “beceriksizim , yetersizim” gibi şemaların gelişmesi ve neticede gelişen Major Depresyon ve kaygı bozukluklarıdır. Bir kısmı ise Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu, Madde Kullanım Bozukluğu gibi bozukluklardır.

DEHB’de gidişatı ve yetişkinlik çağını inceleyen çalışmalarda suça yönelme, madde kullanımı, psikiyatrik komorbidite, eğitimsel başarı, iş başarısı gibi alanları kapsayacak şekilde “psikososyal işlevsellik” ele alınmıştır.

Bu çalışmaların çoğunluğu ilaç tedavisi almış grubun gidişatının edilmeyenlerden daha iyi olduğunu saptamıştır. Tedavi alanların tamamında araba kullanma ve obeziteye olumlu katkı, % 90’ında benlik saygısına olumlu etki, %83’ünde sosyal işlevlerde iyileşme, %71’inde akademik hayata olumlu etki, %67’sinde madde kullanımı ve bağımlılığa olumlu etki saptanmıştır.Sonuç olarak DEHB tedavisi kişinin psikososyal işlevselliğini kısa ve uzun vadede arttırarak yaşam kalitesine olumlu katkı sağlamaktadır.

UZMAN DOKTOR

Zeynep ZORLU

Kaynakça :Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşlik Eden Durumlar, Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes, Nobel Tıp Kitabevleri, 2015

Bugünün gençlerinden beklemememiz gereken 10 bilgi

2 thoughts on “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Neden Tedavi Edilmeli?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir