ASTROLOJİ

Astroloji Nedir?

Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların insan hayatını etkilediğine inanılan bir sistemdir. Astrolojiye göre, gökyüzündeki her gezegen ve yıldızın farklı anlamları ve etkileri vardır ve insanların doğum haritaları, bu gezegenlerin konumlarına göre yorumlanır.

İnsanların karakterleri, kişilik özellikleri, zayıf yönleri ve güçlü yönleri gibi konularda fikir sahibi olunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, birçok insan astrolojiyi kişisel gelişim ve kendini keşfetme aracı olarak kullanır.

Ancak astrolojinin bilimsel bir temeli yoktur ve bu nedenle, bilim adamları tarafından desteklenmemektedir. Daha çok bir inanç sistemi ve metafiziksel bir yaklaşım olarak kabul edilir ve bilimsel yöntemlerle test edilemez.

Astroloji Nasıl Yorumlanır?

 • Kişinin doğum haritası üzerinden yorumlanır. Doğum haritası, kişinin doğum anındaki gökyüzü konumlarına göre hazırlanır ve kişinin karakteri, kişiliği ve hayatındaki olaylar hakkında bilgi verir.
 • Doğum haritası hazırlanırken, kişinin doğum yeri, doğum tarihi ve doğum saati önemlidir. Doğum haritası, gezegenlerin ve yıldızların kişinin doğduğu anda gökyüzünde bulundukları konumu temsil eder.
 • Doğum haritası hazırlamak için astrolojide kullanılan birçok araç ve kaynak vardır. Bunlar arasında astroloji yazılımları, astrolojik harita çizme programları, astroloji kitapları ve profesyonel astrologlar yer alır.
 • Haritanın yorumlanması, doğum haritasındaki gezegenlerin ve burçların anlamları ve etkileri hakkında bilgi sahibi olunmasıyla yapılır. Bu yorumlama, her zaman kesin sonuçlar vermez ve astrolojinin bilimsel bir temeli yoktur.
 • Kişisel gelişim ve kendini keşfetme aracı olarak kullanılabilir. Ancak, bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem olmadığı için, astrolojik yorumların gerçeklik payı tartışmalıdır ve ciddi kararlar alırken yalnızca astrolojik bilgilere dayanarak hareket etmek önerilmez.

Tarih Yazan Ünlü Astrologlar

 • Claudius Ptolemy: M.S. 2. yüzyılda yaşamış eski bir astrolog ve matematikçidir. En ünlü eseri “Tetrabiblos” olarak bilinir ve Batı astrolojisinin temellerini belirler.
 • Abu Ma’shar: 9. yüzyılda yaşamış İslam astrologudur. “The Great Introduction to Astrology” adlı eseri ile tanınır.
 • Johannes Kepler: 16. yüzyılın sonunda yaşamış Alman astronom ve astrologdur. Yıldızların hareketlerini inceleyerek gezegenlerin ve yıldızların insan hayatını nasıl etkilediği hakkında çalışmalar yapmıştır.
 • William Lilly: 17. yüzyılda yaşamış İngiliz astrologdur. “Christian Astrology” adlı kitabı ile ünlüdür ve Batı astrolojisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.
 • Evangeline Adams: 19. yüzyılda yaşamış Amerikalı bir astrologdur. Birçok ünlü kişinin doğum haritalarını yorumlayarak tanınmıştır.
 • Alan Leo: 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında yaşamış İngiliz astrologdur. “Modern Astrology” adlı dergiyi kurmuş ve Batı astrolojisinin popülerliğinin artmasına katkıda bulunmuştur.
 • Liz Greene: İsviçreli bir astrolog ve psikologdur. Jungcu astroloji olarak bilinen bir yaklaşım geliştirmiştir ve birçok kitap yazmıştır.

Astrolojigöksel cisimlerin ve astronomik fenomenlerininsan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözde bilimdirYunanca yıldız anlamına gelen ‘astro’ ve bilgi anlamına gelen ‘logos‘ kelimelerinden türemiştir.

Astroloji insanlara gelecekte yaşanacak olaylardan haberdar edebileceğini iddia eder fakat bu iddialar bilim camiasında kesin olarak yalanlanmıştır ve bu sebepten ötürü Astroloji bir Sözde bilim‘dir.Eskiden astrologlar gök günlüğü adı verilen ve gökyüzü konumunun günay ve yıl olarak gösteren bir kitap ve ev tabloları kullanarak Yıldız Haritası grafiğini çıkartırlardı. Bunların doğruluğu tıpkı Astrolojinin diğer iddiaları ile birlikte bilimsel literatürde geçerli değildir.[4] Tüm bu yalanlamalara rağmen, astroloji halâ popülerliğini sürdürmektedir. Hiçbir bilimsel kanıta dayanmamaktadır.

Gök olaylarına bakarak kehanetlerde bulunmak, özellikle de felaketleri kestirmek, tarihte pek çok toplumda gözlenmiştir. Bunun ilk yazılı örneği Mezopotamya‘daki Asur ve Babil uygarlıklarındadır.

Bundan çok uzun zaman önce, insanlar geceleyin yıldızlı gökyüzüne bakmış ve bu yıldızların ne olduğunu, yaşamları üstünde ne etkiler yaptığını merak etmişlerdir. Başlangıçtaki bu sorulardan astroloji doğdu. Hiç kimse, astrolojinin yazı öncesi geleneğinin ne kadar eski olduğunu tam olarak bilmemektedir. Astrolojinin yazılı tarihte ilk ortaya çıkışı ise MÖ 2500 yılında, gezegenlerin insanın kaderini etkileyen güçlü tanrılar olduğuna inanılan Mezopotamya‘da olmuştur. Bu astrologlar gökyüzünü dikkatle izlemeye ve onun geceleri parıltılı, muhteşem sessizliğinde gördüklerinde düzenli kayıtlarını tutmaya başlamışlardır. Astroloji danışmanları Kraliyet ailesine devlet yönetimi konusunda akıl verirlerdi ve Mezopotamya tarihinin erken dönemlerinde astroloji “kraliyet sanatı” olarak düşünülmüştür

Yıldız Haritası

Yıldız Haritası günümüzde yaygın olarak kabul edilen Batı astrolojisinde İlkbahar Ekinoksu (Nevruz) esas alınarak çıkartılmıştır. Çıkartılan bu haritanın takım yıldızlarıyla bir alakası bulunmamaktadır. 0 Derece Koç burcu ilkbahar ekinoksunun başladığı noktadır. İlkbahar ve sonbahar ekinokslarında günler eşitlenir (12 saat gündüz, 12 saat gece). Bu nokta esas alındıktan sonra 360 Derece 12 eşit parçaya bölünerek burçlar kuşağı ortaya çıkartılır.

Osmanlı Dönemi’nde astroloji

Osmanlı dönemi klasik eserlerinden 1427’de yazılmış Murad-name, 51 maddede dönemin kültürel ve sosyal yapısını aktarırken astrolojiye ayrı bir madde ayrılmıştır. Maddede müneccim olmanın niteliklerinden, takvim hesaplamaya, yıldız ve gezegenlerin adlarına ve niteliklerine kadar genel olarak astroloji anlatılmaktadır.

6-12 Haziran Haftalık Burç Yorumları

Kaynakça