Çocuk Gelişimi

Çocuklarda Zeka Geriliği Belirtileri

Bir zamanlar zihinsel gerilik olarak adlandırılan zihinsel engellilik (ID), ortalamanın altında zeka veya zihinsel yetenek ve günlük yaşam için gerekli becerilerin eksikliği ile karakterizedir. Zihinsel engelli insanlar yeni beceriler öğrenebilir ve öğrenebilirler, ancak bunları daha yavaş öğrenirler. Hafiften ileri dereceye değişen derecelerde zihinsel engellilik vardır. “Zihinsel gerilik” terimi, saldırgan olduğu ve olumsuz bir tonu olduğu için artık kullanılmamaktadır.

Zeka geriliği nedir?

Zihinsel engelli birinin iki alanda sınırlamaları vardır. Bu alanlar:

  • Zihinsel fonksiyon. IQ olarak da bilinen bu, bir kişinin öğrenme, akıl yürütme, karar verme ve problem çözme yeteneğini ifade eder.
  • Uyarlanabilir davranışlar. Bunlar, etkili iletişim kurabilme, başkalarıyla etkileşim kurabilme ve kendine bakabilme gibi günlük yaşam için gerekli becerilerdir.

IQ (zeka katsayısı) bir IQ testi ile ölçülür. Ortalama IQ 100’dür ve insanların çoğu 85 ile 115 arasında puan alır. IQ’su 70 ila 75’in altında olan bir kişi zihinsel engelli olarak kabul edilir.

Bir çocuğun uyumsal davranışlarını ölçmek için bir uzman, çocuğun becerilerini gözlemleyecek ve bunları aynı yaştaki diğer çocuklarla karşılaştıracaktır. Gözlenebilecek şeyler arasında çocuğun ne kadar iyi beslenebileceği veya giyinebileceği; çocuğun başkalarıyla ne kadar iyi iletişim kurabildiği ve anlayabildiği; ve çocuğun ailesi, arkadaşları ve aynı yaştaki diğer çocuklarla nasıl etkileşime girdiği.

Zihinsel engelliliğin nüfusun yaklaşık %1’ini etkilediği düşünülmektedir. Etkilenenlerin %85’i hafif düzeyde zihinsel engellidir. Bu, yeni bilgi veya beceriler öğrenmek için ortalamadan biraz daha yavaş oldukları anlamına gelir. Doğru destekle çoğu yetişkin olarak bağımsız yaşayabilir.

Çocuklarda zeka geriliğinin belirtileri nelerdir?

Çocuklarda zihinsel engelliliğin birçok farklı belirtisi vardır. Belirtiler bebeklik döneminde ortaya çıkabilir veya çocuk okul çağına gelene kadar fark edilmeyebilir. Genellikle engelliliğin ciddiyetine bağlıdır. Zihinsel engelliliğin en yaygın belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Yuvarlanma, oturma, emekleme veya geç yürüme
  • Geç konuşmak veya konuşmakta güçlük çekmek
  • Lazımlık eğitimi , giyinme ve kendilerini besleme gibi konularda ustalaşmakta yavaş
  • Bir şeyleri hatırlamada zorluk
  • Eylemleri sonuçlarla bağlayamama
  • Patlayıcı öfke nöbetleri gibi davranış sorunları
  • Problem çözme veya mantıksal düşünme ile ilgili zorluk

Ağır veya ileri derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklarda başka sağlık sorunları da olabilir. Bu sorunlar arasında nöbetler , duygudurum bozuklukları (anksiyete, otizm vb.), motor becerilerde bozulma, görme sorunları veya işitme sorunları yer alabilir.