ÇOCUK GELİŞİMİ

Çocuk Gelişimi Nedir?

Çocuk gelişimi, bir çocukta doğumdan yetişkinliğin başlangıcına kadar meydana gelen fiziksel, dil, düşünce ve duygusal değişikliklerin sırasını ifade eder. Bu süreçte çocuk, ebeveynlerine/velilerine bağımlılıktan artan bağımsızlığa doğru ilerler. Çocuk gelişimi, genetik faktörlerden (ebeveynlerinden geçen genler) ve doğum öncesi yaşamdaki olaylardan güçlü bir şekilde etkilenir. Aynı zamanda çevresel gerçeklerden ve çocuğun öğrenme kapasitesinden de etkilenir.